You Are Here: Home » TIN TỨC » Quyết Định bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục trong giáo phận Vinh

Quyết Định bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục trong giáo phận Vinh

Quyết Định số 23/11 QĐ.TGM
của Đức Giám mục Giáo phận Vinh
Phaolô Nguyễn Thái Hợp
về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục
trong Giáo phận Vinh.

____________________________________________________________________________

 

 

 __________________________________________________________________

 

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top