You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

PHÊRÔ PHẠM MINH ĐỨC


Sinh năm : 1945
Quê quán : xứ Trung Nghĩa – Giáo phận Vinh
(Thạch Kim – Thạch Hà – Hà Tĩnh)
+ Vào Đại Chủng viện : 14-10-1993
+ Lĩnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ : 14-01-1996
+ Mãn khóa : 05-1999
+ Thụ phong phó tế :
+ Thụ phong linh mục : 03-10-1999

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top