You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

ANTÔN NGUYỄN VĂN ĐẠI


Sinh năm : 1972
Quê quán : xứ Vạn Căn – Giáo phận Vinh
(Phương Điền – Hương Khê – Hà Tĩnh)
+ Vào Đại Chủng viện : 14-10-1993
+ Lĩnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ : 14-01-1996
+ Thôi học : 05-1998

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top