You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

PHÊRÔ PHẠM VĂN HÙNG


Sinh ngày : 1970
Quê quán : xứ Kinh Nhuận – Gp. Vinh
(Cảnh Hóa – Quảng Trạch – Quảng Bình)
+ Vào Đại Chủng viện : tháng 09-1999
+ Thôi học : 12-2000

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top