You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

JB. HOÀNG ĐÔNG DƯƠNG


Sinh ngày : 03-10-1971
Quê quán : xứ Thượng Nậm – Giáo phận Vinh
(Hồng Long – Nam Đàn – Nghệ An)
+ Vào Đại Chủng viện : tháng 09-1999
+ Lĩnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ : 08-04-2002
+ Mãn khóa : 29-5-2006
+ Chịu chức phó tế : 07-6-2006
+ Thụ phong linh mục : 08-8-2006

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top