You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

PHÊRÔ VŨ VĂN CUNG


Sinh ngày : 18-06-1977
Quê quán : xứ Tân Hải – Giáo phận Thanh Hóa
(Nga Phú – Nga Sơn – Thanh Hóa)
+ Vào Đại Chủng viện : tháng 09-1999
+ Mãn khóa : 29-5-2006
+ Lĩnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ : 08-04-2002
+ Chịu chức phó tế : 19-3-2007
+ Thụ phong linh mục : 09-8-2007

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top