You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

GIUSE NGUYỄN VĂN BA


Sinh ngày : 05-10-1976
Quê quán : xứ Phúc Lãng – Gp. Thanh Hóa
(Quảng Hợp – Quảng Xương – Thanh Hóa)
+ Vào Đại Chủng viện : tháng 9-1999
+ Mãn khóa : 29-5-2006
+ Lĩnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ : 08-04-2002
+ Chịu chức phó tế : 19-3-2007
+ Thụ phong linh mục : 09-8-2007

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top