You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HÀ

Sinh ngày : 10-05-1970
Quê quán : họ Tân Yên – xứ Rú Ðất – Giáo phận Vinh
(Long Thành – Yên Thành – Nghệ An)
+ Vào Đại Chủng viện : 15-09-2001
+ Lĩnh thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ : 25-03-2004
+ Mãn khóa :
+ Thụ phong Phó tế : 28-6-2008
+ Thụ phong Linh mục : 29-6-2008

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top