You Are Here: Home » FEATURES » Thông báo của Ban Giới trẻ Giáo phận về việc tham dự Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội

Thông báo của Ban Giới trẻ Giáo phận về việc tham dự Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội

Thông báo
của Ban Giới trẻ Giáo phận Vinh
về việc cử đại diện tham dự
Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội
tổ chức tại Giáo phận Bắc Ninh
từ ngày 11 đến 12 tháng 11 năm 2011

_________________________________________________________

 

GIÁO PHẬN VINH
BAN GIỚI TRẺ
Số 02/GTV/11

Xã Đoài ngày 13/10/2011

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Cha quản hạt
Quý Cha quản xứ

Trước hết, Ban Giới trẻ Giáo phận xin gửi tới quý Cha quản hạt và quý Cha trong Giáo phận lời chào chúc bình an trong Chúa Kitô.

Kính thưa quý Cha, để chuẩn bị cho các bạn trẻ trong Giáo phận tham dự Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội, tổ chức tại Giáo phận Bắc Ninh, từ ngày 11-12.11.2011, được tốt đẹp và có sự hiệp thông rộng rãi, Ban Giới trẻ Giáo phận xin thông báo một số việc như sau:

1. Số người tham dự

Được sự đồng ý của Đức Giám mục Giáo phận, Ban Giới trẻ thống nhất: các giáo hạt lớn có ba đại biểu, giáo hạt nhỏ có hai đại biểu đi tham dự đại hội. Cụ thể:

1. Giáo hạt Hướng Phương: 3 người

2. Giáo hạt Kỳ Anh: 3 người

3. Giáo hạt Văn Hạnh:  3 người

4. Giáo hạt Ngàn Sâu:  3 người

5. Giáo hạt Can Lộc: 3 người

6. Giáo hạt Xã Đoài: 3 người

7. Giáo hạt Nhân Hòa:  3 người

8. Giáo hạt Bảo Nham: 3 người

9. Giáo hạt Đông Tháp:  3 người

10. Giáo hạt Thuận Nghĩa: 3 người

Các giáo hạt còn lại, mỗi giáo hạt có 2 người.

Các đại biểu này sẽ kết hợp với một số sinh viên, những người chịu trách nhiệm về tiết mục diễn nguyện và dự thi giáo lý, làm thành Đoàn Giới trẻ của Giáo phận dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội thuộc thành phần nêu trên, được Giáo phận và Ban tổ chức Đại hội Giới trẻ lo chi phí tiền xe, trang phục và ăn uống.

Đoàn Giới trẻ dự Đại hội có cha Antôn Hoàng Trung Hoa, trưởng đoàn (đt: 0989833024), Cha Antôn Nguyễn Quang Trung, phó trưởng đoàn (đt: 0988719848). Xin các giáo hạt chọn người và gửi danh sách cho Ban Giới trẻ, hạn chót vào ngày 25.10.2011. (Cha quản hạt có thể báo danh sách qua email: fxhuong2008@gmail.com, điện thoại: 0985034533, hoặc báo trực tiếp cho Cha trưởng đoàn).

Xin lưu ý: Các bạn trẻ đi dự Đại hội tuổi nên từ 18 trở lên.

2. Địa điểm đón xe

Có xe đón các đại biểu vào ngày 10.11.2011, tại các địa điểm sau:

1. Giáo xứ Kỳ Anh : 18h30’

2. Giáo xứ Văn Hạnh: 19h45’

3. Giáo Xứ Cầu Rầm: 21h00’

4. Thị trấn Quán Hành: 21h30’ (tại ngã tư)

5. Giáo xứ Xuân Phong: 22h00’

6. Giáo xứ Thuận Nghĩa:  22h30’

Xin các đại biểu đến vị trí đón xe đúng giờ.

Cũng nhân đây, do Ban tổ chức Đại hội muốn được biết số linh mục ở Giáo phận Vinh chúng ta ra tham dự Đại hội, nên Ban Giới trẻ Giáo phận cũng xin thông báo, để quý Cha nào đi dự Đại hội, thì xin liên lạc với Ban Giới trẻ trước ngày 25.10.2011, qua địa chỉ nói trên, để Ban Giới trẻ báo lại cho Ban tổ chức.

Xin chân thành cảm ơn quý cha quản hạt và quý cha.

Trưởng Ban Giới trẻ Giáo phận

Lm. Fx. Hoàng Sỹ Hướng

Nơi nhận:
– Như trên
– Đức Giám mục (để báo cáo)
– Lưu

About The Author

Seminarian of Vinh Thanh Major Seminary

Number of Entries : 1536

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top