You Are Here: Home » FEATURES » Quyết Định bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục trong giáo phận Vinh

Quyết Định bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục trong giáo phận Vinh

Quyết Định số 23/11 QĐ.TGM
của Đức Giám mục Giáo phận Vinh
Phaolô Nguyễn Thái Hợp
về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục
trong Giáo phận Vinh.

____________________________________________________________________________

 

 

 __________________________________________________________________

 

About The Author

Seminarian of Vinh Thanh Major Seminary

Number of Entries : 1536

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top