You Are Here: Home » SUY NIỆM » Lời Chúa theo ngày » Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Tư Lễ Tro

– Bài đọc 1 : Ge 2, 12-18;
– Bài đọc 2 : 2 Cr 5, 20-6, 2;
– Tin Mừng : Mt 6, 1-6.16-18

Trích  Tin Mừng theo thánh Matthêu

1 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

  SUY NIỆM

1-     Sứ điệp nguyên thủy :

 (1) Tính phù vân và chóng qua của thực tại trần thế (ý nghĩa của nghi thức xức tro và Mt 6, 1-6.16-18);

 (2) Vì thế, không nên cậy dựa vào cái gì hay ai (kể cả bản thân mình), ngoài một mình Thiên Chúa mà thôi (Mt 6, 1-6.16-18; 2 Cr 20-6, 2);

 (3) Mùa Chay chính là thời gian thực tập từ bỏ con người cũ chỉ biết cậy dựa vào tiền tài, danh vọng và thú vui chóng qua… (Ge 2, 12-18)

2-     Sứ điệp cho ngày hôm nay :

 (1) Cho một thế giới đang bị tục hóa : vẫn đang tìm cách trốn chạy và lẫn tránh Thiên Chúa, và như con đà điểu đang vùi đầu vào trong những tìm kiếm tiền tài, danh vọng, những thú vui chóng qua và những giá trị ảo…: “Anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa…” (2 Cr 5, 20); “hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em…” (Ge 2, 13)…

 (2) Cho những kitô-hữu đang có nguy cơ ngày càng bị tục hóa : với những lối sống đạo đức giả hình, hình thức : các việc lành phúc đức, cầu nguyện, ăn chay được thi hành bên ngoài là vì Thiên Chúa và vì tha nhân, nhưng thực chất bên trong là vì chính bản thân mình, để mình được tôn vinh (Mt 6, 1-6.16-18; Ge 2, 12-18)…

 Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Seminarian of Vinh Thanh Major Seminary

Number of Entries : 1529

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top