You Are Here: Home » SUY NIỆM » Lời Chúa theo ngày » Thứ Sáu sau Lễ Tro

Thứ Sáu sau Lễ Tro

– Bài đọc 1 : Is 58, 1-9a;
– Tin Mừng : Mt 9, 14-15

Trích Tin Mừng theo thánh Matthêu

14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 15 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”

SUY NIỆM

1- Sứ điệp nguyên thủy :

 (1) Mục đích của việc Ăn chay đích thực là tập cho con người có khả năng “tự hủy” mình đi, quên mình đi để vui sống hài hòa với và cho Thiên Chúa và tha nhân (Is 58, 6-9a)…

(2) Vì thế, khi người ta đang được vui sống với Thiên Chúa, thì không cần gì phải ăn chay (Mt 9, 14-15)…

 2– Sứ điệp cho ngày hôm nay :

 (1) Cho một thế giới mà chủ nghĩa cá nhân ngày càng được tuyệt đối hóa và mọi hành vi chủ yếu để phục vụ cho những quyền lợi cá nhân, ích kỷ của mình (Is 58, 3-4) : thực tế cho thấy càng qui về mình người ta càng xa cách mình hơn vì người ta càng bị vong thân nhiều hơn, và càng xa cách Thiên Chúa và tha nhân hơn; càng đi ra khỏi mình, người ta càng gần với Thiên Chúa, tha nhân và vì thế với chính bản thân mình hơn…

 (2) Ăn chay đích thực là từ bỏ mình nhiều hơn để yêu mến và phục vụ tha nhân nhiều hơn (Is 58, 6-7);

(3) Bởi vì Thiên Chúa là Tinh yêu, là Niềm vui, là hạnh phúc, vốn là những giá trị tích cực, nên khi đã được ở bên Thiên Chúa, người ta chẳng còn cần gì những phương tiện tiêu cực nữa (Mt 9, 15)…

 Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Seminarian of Vinh Thanh Major Seminary

Number of Entries : 1530

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top