You Are Here: Home » SUY NIỆM » Lời Chúa theo ngày » Thứ Bảy sau Lễ Tro

Thứ Bảy sau Lễ Tro

Thứ Bảy sau Lễ Tro

– Bài đọc 1 : Is 58, 9b-14;
– Tin Mừng : Lc 5, 27-32

Trích  Tin Mừng theo thánh Luca

27 Hôm ấy, Đức Giê-su trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” 28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.

29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. 30 Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng : “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 31 Đức Giê-su đáp lại họ rằng : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 32 Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”

SUY NIỆM

1- Sứ điệp nguyên thủy :

 (1) Được Thiên Chúa chọn gọi (Lc 5, 27-28), được ở với Ngài (Lc 5, 29) và thực thi Thánh Ý của Ngài (Is 58, 13-14) là những điều mang lại niềm vui đích thực…

 (2) Bởi vì Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt, cách nhưng không, đặc biệt, những người cần đến lòng thương xót của Ngài nhất (Lc 5, 31-32)…

 2-Sứ điệp cho ngày hôm nay :

 (1) Cho một thế giới bị tục hóa, đang muốn gạt Thiên  Chúa ra bên lề cuộc sống, vì cho rằng Thiên Chúa là đối thủ có nguy cơ đánh mất đi tự do, niềm vui và những khát vọng của con người : trong khi đó, thực ra, chỉ có Thiên Chúa mới có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc đích thực cho con người, mới có thể lấp đầy những khoảng trống vắng của con người…

 (2) Chỉ có Thiên Chúa mới là người bạn trung thành nhất và chung thủy nhất của con người, và là Đấng mà con người có thể “bỏ lại tất cả, và đi theo Ngài” (Lc 5, 28)…

Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Seminarian of Vinh Thanh Major Seminary

Number of Entries : 1536

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top