You Are Here: Home » SUY NIỆM » Lời Chúa theo ngày » Thứ Ba sau Chúa nhật IV mùa Chay

Thứ Ba sau Chúa nhật IV mùa Chay

– Bài đọc 1 : Ed 47, 1-9.12;
– Tin Mừng : Ga 5, 1-3a.5-16

Trích  Tin Mừng  theo thánh Gioan

1 Nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 3 Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động, 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : “Anh có muốn khỏi bệnh không ?” 7 Bệnh nhân đáp : “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi !” 8 Đức Giê-su bảo : “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi !” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.

Hôm đó lại là ngày sa-bát. 10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh : “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng !” 11 Nhưng anh đáp : “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi : ‘Anh hãy vác chõng mà đi !'” 12 Họ hỏi anh : “Ai là người đã bảo anh: ‘ Vác chõng mà đi ‘ ?” 13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói : “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước !” 15 Anh ta đi nói với người Do-thái : Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.

SUY NIỆM

1- Sứ điệp nguyên thủy :

 (1) Đức Giêsu-Kitô là giòng Sông, giòng Suối, là sự chúc lành của Thiên Chúa đến ở giữa dân Ngài và mang lại cho con người sự sống dồi dào (St 2, 10-14; Tv 46; Is 8, 6; Ga 7, 38; Dcr 13, 1; 14, 8; Ed 47, 1-9.12; Ga 5, 2-9)…

 (2) Con người, Hình ảnh của Thiên Chúa cao trọng hơn cả Lề luật vốn được đặt ra để phục vụ con người : con người là mục đích, còn Lề luật chỉ là phương tiện để biểu lộ tình yêu đối với Thiên Chúa và con người (Ga 5, 9-16)…

 2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

 (1) Cho một thế giới bị tục hóa có khuynh hướng coi Thiên Chúa và tha nhân như là đối thủ cạnh tranh với mình, như là kẻ thù cần phải loại trừ và tiêu diệt : người ta sẽ dùng đủ thứ thủ đọan để loại trừ những đối thủ của mình, những thủ đoạn nhỏ nhặt như rình mò xét nét, thậm chí cả với những chiêu bài giả đối bên ngoài có vẻ thánh thiện và đạo đức đó là bảo vệ Thiên Chúa, bảo vệ Lề luật (Ga 5, 10.12.16)…

 (2) Tình yêu đích thực vượt trên mọi thứ công bằng và Lề luật và là một thứ tình yêu nhưng không : Thiên Chúa đã yêu thương các thụ tạo của Ngài như vậy (Ga 5, 8.13-14)…

Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

 

About The Author

Seminarian of Vinh Thanh Major Seminary

Number of Entries : 1530

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top