33. GB. Cao Xuân Hưng

Cao Xuan HungNăm sinh: 26-8-1982

Giáo xứ: Tràng Lưu, Giáo Hạt Ngàn Sâu, giáo phận Vinh

Quê quán: Xóm Thái Hạ, Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh

Vào chủng viện: 10/9/2009

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 5/11/2013 Tại Mỹ

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

(Đang du học tại Mỹ từ 26/9/2010)

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top