You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

7. PHÊRÔ THÂN VĂN CHÍNH

NhỏNăm sinh: 3/7/1982

Giáo xứ: Trại Lê, giáo hạt Can Lộc, giáo phận Vinh

Quê quán: Trại Lê, Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Vào chủng viện: 10/9/2009

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013

Mãn khóa: 29/5/2016

Phó tế: 08/6/2016

Linh mục: 14/11/2016

 

 


About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top