You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

4. MARTINÔ NGUYỄN VĂN BÉ

Năm sinh: 15/10/1981

Giáo xứ: Văn Hạnh, giáo hạt Văn Hạnh, giáo phận Vinh

Quê quán: Bắc Phú, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh

Vào chủng viện: 10/9/2009

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013

Mãn khóa: 29/5/2016

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

 

 


About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top