You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

3. ANTÔN NGUYỄN XUÂN BÁ

Năm sinh: 19/5/1976

Giáo xứ: Thu Chỉ, giáo hạt: Văn Hạnh, giáo phận Vinh

Quê quán: Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Vào chủng viện: 10/9/2009

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013

Mãn khóa: 29/5/2016

Phó tế: 08/6/2016

Linh mục: 14/11/2016

 


About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top