You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

2. AUGUSTINÔ BÙI VĂN ANH

Năm sinh: 10/4/1983

Giáo xứ: Vân Lung,  giáo hạt Sông Mã, giáo phận Thanh Hóa

Quê quán: Thành Eo,Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa

Vào chủng viện: 10/9/2009

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013

Mãn khóa: 29/5/2016

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

 

 


About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top