You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

1. PHÊRÔ LÊ XUÂN AN

Năm sinh: 20/4/1981

Giáo xứ: Yên Lý, Giáo hạt Đông Tháp, Giáo phận Vinh

Quê quán: Yên Lý, Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An

Vào chủng viện: 10/9/2009

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013

Mãn khóa: 29/5/2016

Phó tế: 08/6/2016

Linh mục: 14/11/2016

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top