You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

39. GIUSE TÔ VĂN THĂNG

39 copyNăm sinh: 24-01-1991

Giáo xứ: Đông Quang, Giáo hạt Mỹ Điện, Giáo phận Thanh Hóa

Quê quán: Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 706

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top