You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

38. G.B. NGÔ ĐỨC TÌNH

IMG_0394 copyNăm sinh: 20-8-1991

Giáo xứ: Cẩm Trường, Giáo hạt Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh

Quê quán: Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 706

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top