You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

37. GIUSE TRẦN HỮU TẦNG

37 copyNăm sinh: 15-5-1986

Giáo xứ: Thổ Hoàng, Giáo hạt Ngàn Sâu, Giáo phận Vinh

Quê quán: Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 706

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top