You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

 

36. GIUSE HOÀNG ĐỨC TÀI

36 copyNăm sinh: 09-8-1991

Giáo xứ: Phù Kinh, Giáo hạt Hòa Ninh, Giáo phận Vinh

Quê quán: Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 706

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top