You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

35. F.X. NGUYỄN VĂN SƠN

IMG_0398 copyNăm sinh: 11-10-1985

Giáo xứ: Rú Đất, Giáo hạt Bảo Nham, Giáo phận Vinh

Quê quán: Long Thành, Yên Thành, Nghệ An

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 706

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top