You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

33. G.B. NGUYỄN ĐỨC SÁNG

????????????????????????????????????

Năm sinh: 19-5-1990

Giáo xứ: Vạn Lộc, Giáo hạt Vạn Lộc, Giáo phận Vinh

Quê quán: Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 706

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top