You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

32. F.X. NGUYỄN VĂN SANG

????????????????????????????????????

Năm sinh: 16-1-1989

Giáo xứ: Thuận Nghĩa, Giáo hạt Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh

Quê quán: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 706

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top