You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

9. ANTÔN TRẦN VĂN DŨNG

Năm sinh: 27-01-1989

Giáo xứ: Trung Nghĩa, Giáo hạt Văn Hạnh, Giáo phận Vinh

Quê quán: Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top