You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

8. GIOAN TRẦN DIỆU

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Năm sinh: 11-08-1988

Giáo xứ: Phương Mỹ, Giáo hạt Can Lộc, Giáo phận Vinh

Quê quán: Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top