You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

7. GIUSE PHẠM NGỌC CHUNG

7 copyNăm sinh: 08-06-1992

Giáo xứ: Phúc Lãng, Giáo hạt Chính Tòa, Giáo phận Thanh Hóa

Quê quán: Quảng Trường, Quãng Xương, Thanh Hóa

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top