You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

6. GIOAN PHAN VĂN CHUNG

6 copyNăm sinh: 18-01-1991

Giáo xứ: Xuân Kiều, Giáo hạt Nhân Hòa, Giáo phận Vinh

Quê quán: Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top