You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

5. GIOAN ĐẶNG VĂN CƯỜNG

5 copyNăm sinh: 11-10-1988

Giáo xứ: Thuận Nghĩa, Giáo hạt Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh

Quê quán: Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 686

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top