You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

4. PHÊRÔ NGUYỄN THẾ BÌNH

4 copyNăm sinh: 10-01-1986

Giáo xứ: Minh Cầm, Giáo hạt Minh Cầm, Giáo phận Vinh

Quê quán: Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 686

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top