You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

3. GIUSE ĐẬU VIẾT BÌNH

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Năm sinh: 22-08-1987

Giáo xứ: Hòa Mỹ, Giáo hạt Can Lộc, Giáo phận Vinh

Quê quán: Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 686

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top