You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

2. G.B TRẦN QUỐC BẠCH

2 copyNăm sinh: 22-9-1992

Giáo xứ: Phước Nam, Giáo hạt Nga Sơn, Giáo phận Thanh Hóa

Quê quán: Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 706

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top