You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

1. ANTÔN NGUYỄN VĂN AN

1Năm sinh: 26-04-1990

Giáo xứ: Mẫu Lâm, Giáo hạt Nhân Hòa, Giáo phận Vinh

Quê quán: Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An

Vào chủng viện: 03-9-2015

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 706

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top