You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

64. PHÊRÔ MAI VĂN TRUNG

trungNăm sinh: 28-3-1985

Giáo xứ: Minh Cầm, Giáo hạt Minh Cầm, Giáo phận Vinh

Quê quán: Mai Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

Vào chủng viện: 03-9-2013

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 25-3-2017

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 686

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top