You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Cáo Phó:Thân Mẫu của thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Loan (Khóa XIV) qua đời

Cáo Phó:Thân Mẫu của thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Loan (Khóa XIV) qua đời

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ
 được sống” (Ga 11, 25).

CÁO PHÓ

Trong niềm cậy trông vào lòng Chúa nhân từ,
Đại Chủng Viện Vinh Thanh kính báo:

Bà Cố
ANNA PHAN THỊ THANH

Sinh ngày: 15/03/1966
Tại giáo họ Ngọc Sơn, giáo xứ Song Ngọc, Giáo phận Vinh
(Xóm 13, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

Là thân mẫu của thầy
Gioan Batixita Nguyễn Văn Loan
(Khóa XIV – ĐCV Vinh Thanh)

Đã được Chúa gọi về lúc 20 giờ 00 ngày 11 tháng 12 năm 2016
(Nhằm ngày 13 tháng 11 năm Bính Thân)
Hưởng dương: 50 tuổi.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ 00
thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2016

(Nhằm ngày 15 tháng 11 năm Bính Thân)
Tại thánh đường giáo họ Ngọc Sơn, giáo xứ Song Ngọc, Giáo phận Vinh
(xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Xin vì Danh Chúa nhân từ
ban cho Bà Cố Anna được nghỉ yên bên Chúa
cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P

About The Author

Number of Entries : 706

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top