You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN »

22. NGUYỄN NGỌC HẢI


Năm sinh:
 15-06-1989

Giáo xứ: Tiên Thôn, Giáo phận Thanh Hóa

Quê quán: Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa

Vào chủng viện: 03-9-2013

Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 25-3-2017

Mãn khóa: chưa

Phó tế: chưa

Linh mục: chưa

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top