You Are Here: Home » FEATURES » Thư Mời tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn mừng kỷ niệm Ngân khánh Giám mục của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

Thư Mời tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn mừng kỷ niệm Ngân khánh Giám mục của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

Thư Mời tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn mừng kỷ niệm Ngân khánh Giám mục của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: (+84) 2383 861 171
Email: [email protected]

Số: 0917/TM-TGM

Xã Đoài, ngày 22 tháng 10 năm 2017

 

THƯ MỜI
Tham dự Thánh lễ Tạ Ơn mừng Ngân khánh Giám mục 

Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Chủng sinh, quý Tu sỹ
và toàn thể quý Ông Bà Anh Chị Em Giáo phận Vinh,

Vào lúc 08h00’ thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2017 tới đây, Giáo phận sẽ tổ chức Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm Ngân khánh Giám mục (1992 – 2017) của Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài.

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn và tâm tình yêu mến, mỗi người trong đại gia đình Giáo phận chúng ta cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, ý thức thực hành những hy sinh thiết thực và cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức cha Phaolô Maria trong dịp hồng ân trọng đại này.

Tòa Giám mục trân trọng kính mời quý cha, quý tu sỹ, quý chủng sinh và quý ông bà anh chị em giáo dân trong Giáo phận hiệp thông, tham dự Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm Ngân khánh Giám mục với Đức cha Phaolô Maria và cầu nguyện cho ngài.

Chương trình:

– 06h30’: Đón tiếp;

– 07h45’: Rước nhập lễ:

+ Đoàn rước sẽ khởi hành từ tiền sảnh Tòa Giám mục ra Nhà thờ Chính tòa;

+ Thành phần và thứ tự đoàn rước: Bình hương, Thánh giá – nến cao, đội nhạc hơi, đại diện thân nhân của Đức cha Phaolô Maria, đoàn dâng lễ vật, đại diện tu sỹ, chủng sinh, linh mục đoàn, quý Đức cha và Đức cha Chủ tế;

– 08h00’: Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân khánh Giám mục tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, (xin quý cha mang Lễ phục trắng);

– 09h30’: Tiệc mừng tại nhà ăn Tòa Giám mục.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, nguyện xin Thiên Chúa ban thêm niềm vui và bình an trên toàn Giáo phận cũng như trên mỗi người chúng ta.


Trân trọng,

T/M. TGM GIÁO PHẬN VINH

Đại diện Giám mục

Đã ký

LM. Phêrô Nguyễn Văn Vinh

About The Author

Number of Entries : 703

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top