You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN »

ANTÔN HOÀNG TIẾN DIỄN

Sinh năm 1942

Quê quán : xứ Giáp Tam – Giáo phận Vinh
(Quảng Trạch – Quảng Bình)
+ Vào Đại Chủng viện : 22-11-1988
+ Thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ : 06-04-1994
+ Mãn khóa : 05-1994
+ Chịu chức phó tế : 30-05-1994
+ Thụ phong linh mục : 31-05-1994

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top