You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh »

1. PHÊRÔ NGUYỄN VĂN BÁ  †

Sinh năm : 1948

Quê quán : xứ Trung hòa – Gp. Vinh
(Thanh Chương – Nghệ An)
+ Vào Đại Chủng viện : 22-11-1988
+ Lĩnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ : 06-04-1994
+ Mãn khóa : 05-1994
+ Chịu chức phó tế : 30-05-1994
+ Thụ phong linh mục : 31-05-1994

+ Từ trần: 01-8-2006

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top