You Are Here: Home » Articles posted by fx.hongan

Chúa nhật III thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20 MỤC LỤC 1. Nhóm mười hai PAGEREF CN3TN-B_18 \h 1 2. Từ bỏ. PAGEREF CN3TN-B_19 \h 2 3. Mau qua chóng tàn - Anmai, CSsR. PAGEREF CN3TN-B_20 \h 3 4. Phẩm chất đầu tiên của người môn đệ. PAGEREF CN3TN-B_21 \h 7 5. Sống và chia sẻ niềm tin – Thiên Phúc PAGEREF CN3TN-B_22 \h 9 6. Chúa Nhật 3 Th ...

Read more

Chúa nhật II thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42 MỤC LỤC 1. Ơn gọi PAGEREF CN2TN-B_652 \h 1 2. Gặp gỡ Tin Mừng PAGEREF CN2TN-B_653 \h 2 3. Tôi đã gặpPAGEREF CN2TN-B_654 \h 3 4. Giới thiệu Chúa cho anh em mìnhPAGEREF CN2TN-B_655 \h 4 5. Hãy đến mà xem – Lm. Ignatiô Trần NgàPAGEREF CN2TN-B_656 \h 5 6. Hãy đến mà xem – ViKiNi PAG ...

Read more

Chúa nhật Lễ Hiển Linh, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 MỤC LỤC 1. Gặp Chúa. PAGEREF Epiphany-419 \h 4 2. Ngôi Sao Giáng Sinh. PAGEREF Epiphany-420 \h 6 3. Gặp gỡ Chúa. PAGEREF Epiphany-421 \h 8 4. Thiên Chúa tỏ mình. PAGEREF Epiphany-422 \h 10 5. Ánh sao đạo đức - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt PAGEREF Epiphany-423 \h 12 6. Ánh sáng đức tin – Thiên Phúc. P ...

Read more

Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Hc 3,3-7.14-17a hay St 15,1-6; 21, 1-3; Cl 3,12-21 hay Dt 11, 8.11-12, 17-19 Lc 2, 22-40 hay 2, 22. 39-40. MỤC LỤC 1. Vươn cao hơn. PAGEREF CNIIGS-B_38 \h 1 2. Những nhân vật PAGEREF CNIIGS-B_39 \h 2 3. Gia đình nhân loại PAGEREF CNIIGS-B_40 \h 3 4. Giáo Hội cỡ nhỏ. PAGEREF CNIIGS-B_41 \h 4 5. Dung mạo Chúa Cứu Thế – Thiên ...

Read more

Các bài suy niệm Tin Mừng lễ Giáng sinh

Các bài suy niệm và chú giải Tin Mừng Lễ Giáng Sinh Lời Chúa: Lễ Đêm: Is 9, 2-4. 6-7; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14 Lễ Rạng Đông: Is 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20 Lễ Ban Ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 Mục Lục 1. Con người - Lc 2,1-20 2. Vì Ngài Ở Với Chúng Ta - Lc 2,1-14 3. Đừng thờ lầm - Ga 1, 1-18 4. Ngôi Lời là ánh sáng thật 5. Vinh danh Thiên Chúa trên trời - Lc 2,1-14 6. Đêm Ánh Sáng (ĐTGM. Ngô Qu ...

Read more

Chúa nhật IV mùa Vọng, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 2 Sm 7,1-5, 8b-12,14a,16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 MỤC LỤC 1. Dọn tâm hồn. PAGEREF CN4VONG-B_790 \h 1 2. Khiêm nhường PAGEREF CN4VONG-B_791 \h 2 3. Đức Trinh Nữ Maria PAGEREF CN4VONG-B_792 \h 3 4. Một cuộc hòa đàm lý tưởng – Lm. ViKiNi PAGEREF CN4VONG-B_793 \h 3 5. Xin vâng – Thiên Phúc PAGEREF CN4VONG-B_794 \h 6 6. Nữ Tỳ của Chú ...

Read more

Chúa nhật III mùa Vọng, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 61, 1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1, 6-8.19-28 MỤC LỤC 1. Người dọn đường. PAGEREF CN3V-B_30 \h 1 2. Làm chứngPAGEREF CN3V-B_31 \h 2 3. Gioan Tiền HôPAGEREF CN3V-B_32 \h 3 4. Vui mừng và hy vọngPAGEREF CN3V-B_33 \h 3 5. Sống chứng nhân như Gioan Tiền HôPAGEREF CN3V-B_34 \h 6 6. “Hãy vui lên” – Barbara E. ReidPAGEREF CN3V-B_35 ...

Read more

Chúa nhật II mùa Vọng, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 40, 1-5.9-11; 2Pr 3, 8-14; Mc 1, 1-8 MỤC LỤC 1. Thời cứu độ. PAGEREF CN2MV-B_19 \h 3 2. Chúa đến để giải thoát PAGEREF CN2MV-B_20 \h 5 3. Dọn đường. PAGEREF CN2MV-B_21 \h 7 4. Chuẩn bị PAGEREF CN2MV-B_22 \h 9 5. Gioan, con người thật lạ lùng. PAGEREF CN2MV-B_23 \h 11 6. Lầm lỗi và sám hối PAGEREF CN2MV-B_24 \h 14 7. Chuẩn bị ...

Read more

Chúa nhật I mùa Vọng, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37 MỤC LỤC 1. Tỉnh thức. PAGEREF CN1VONG-B_27 \h 4 2. Chờ đợi trong tỉnh thức - ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên. PAGEREF CN1VONG-B_28 \h 6 3. Tỉnh Thức để gặp Chúa – An Phong. PAGEREF CN1VONG-B_29 \h 9 4. Chờ và đợi – Anmai, CSsR. PAGEREF CN1VONG-B_30 \h 11 5. Con hy vọng Chúa đến - ViKiNi PAG ...

Read more

Chúa nhật XXXIV thường niên, năm A – Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM A - LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Ed 34, 11-12.15-17; 1Cr 15, 20-26.28; Mt 25, 31-46 MỤC LỤC 1. Kitô Vua. PAGEREF Lord Jesus Christ The King - A_887 \h 4 2. Phán xét PAGEREF Lord Jesus Christ The King - A_888 \h 6 3. Đức Kitô Vua. PAGEREF Lord Jesus Christ The King - A_889 \h 8 4. Quyền lực của đồng tiền. PAGEREF Lord Jesus Christ ...

Read more

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top