You Are Here: Home » Articles posted by fx.hongan

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Tin Mừng: Mt 10, 17-22 Mục Lục: Bách hại Bách hại Dùng thời gian để yêu thương Một lần thay cho tất cả – Thiên Phúc Thập giá Kiên quyết không bỏ Đạo yêu thương Vinh danh các thánh Tử Đạo – Ga 17, 11b -19 Bách hại vì sống công chính Sống chứng nhân Suy niệm của Lm. Trầm Phúc – Mt 10,17-22 Truyền đạo Con đường hạt lúa – ĐTGM. Jos. Ngô Quang ...

Read more

Chúa nhật XXXIII thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cn 31, 10-13.19-20.30-31; 1Tx 5, 1-6; Mt 25, 14-30   Mục Lục 1. Việc nhỏ 2. Hãy vào trong hoan lạc của chủ ngươi 3. Sự tham lam của cải tỏ lộ ra 4. Vào mà hưởng niềm vui 5. Tôi tớ trung thành 6. Đánh giá trị con người – Lm Vikini 7. Tính sổ – Lm. Giuse Trần Việt Hùng 8. Tận dụng tài năng của cải Chúa ban 9. Đã làm tốt 10. ...

Read more

Chúa nhật XXXI thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Ml 1,14b – 2,2b.8-10; 1Tx 2, 7b-9.13; Mt 23, 1-12 MỤC LỤC 1. Hạ xuống và nâng lên 2. Khiêm nhường 3. Chỉ có một Cha – Lm. Vikini 4. Khiêm nhường 5. Suy niệm của Lm. John Trần Khả 6. Thuốc chủng ngừa bệnh biệt phái – Achille Degeest. 7. Hãy dâng cho Thiên Chúa chỗ nhất 8. Quyền bính để phục vụ – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 9. Hãy s ...

Read more

Chúa nhật XXX thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Xh 22, 20-26; 1Tx 1, 5c-10; Mt 22, 34-40 MỤC LỤC 1. Mến Chúa yêu người 2. Mến Chúa yêu người 3. Mến Chúa 4. Giới răn tối thượng – Lm. Ignatiô Trần Ngà 5. Vị thế tối thượng của tình yêu 6. Tình yêu là lẽ sống – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền 7. Điều răn quan trọng nhất 8. Tình yêu là tất cả 9. Lòng mến, luật trên mọi luật – Anmai 10. ...

Read more

Các bài suy niệm Chúa nhật Truyền giáo 2017

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO Tin Mừng: Mt 28, 16-20 MỤC LỤC 1. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian 2. Suy niệm của ĐGM. Giuse Vũ Văn Thiên 3. Chúa Nhật Truyền Giáo 4. Kitô hữu, chứng nhân truyền giáo 5. Hãy đi khắp thế gian 6. Truyền lửa yêu thương – Lm Ignatiô Trần Ngà 7. Quyền năng từ trên cao 8. Anh em là chứng nhân 9. Truyền giáo là ra đi 10. Công bình và bác ái 11. Khánh nhật truyền giáo ...

Read more

Chúa nhật XXIX thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5; Mt 22,15-21 MỤC LỤC 1. Thiên Chúa và Caesar 2. Yêu nên ghen! – Anmai 3. Của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa 4. Nộp thuế 5. Trên đầu viễn vọng kính 6. Nộp thuế hay không nộp thuế 7. Suy niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà 8. Chúa Nhật 29 TN A 9. Trả nợ cuộc đời – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền 10. Ác ngầm – Lm. Ph ...

Read more

Chúa nhật XXVIII thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is. 25, 6-10a; Pl. 4, 12-14.19-20; Mt. 22, 1-14 MỤC LỤC 1. Làm việc lành 2. Chiếc áo cưới 3. Lời mời gọi 4. Dụ ngôn tiệc cưới – R. Veritas 5. Mặc lấy Chúa Kitô – Lm. Ignatiô Trần Ngà 6. Lời mời dự tiệc 7. Tiệc cưới Nước Trời – Thiên Phúc 8. Cần một tấm lòng 9. Nếu cuộc sống thiếu tình yêu? 10. Ăn Bánh Trường Sinh 11. Tiệc ...

Read more

Chúa nhật XXVII thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 5, 1-7; Pl 4, 6-9; Mt 21, 33-43 Mục Lục 1. Hoa trái 2. Vườn nho 3. Thợ vườn nho 4. Những tá điền khác 5. Tá điền và vườn nho 6. Suy niệm của ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 7. Sống bằng tình yêu 8. Suy niệm của An Phong 9. Tìm kiếm sự khôn ngoan – Lm. Anmai. 10. Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 11. Người thợ làm vườn nho 12. T ...

Read more

Các bài suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi – 2017

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI - 2017 Tin Mừng Lc 1,26-38 Mục Lục 1. Kinh Mân Côi 2. Lễ Mẹ Mân Côi (Lc 1,26-38) 3. Niềm vui cứu rỗi 4. Cùng Mẹ xin vâng – Lm. Anmai 5. Lễ Đức Mẹ Mân Côi 6. Suy niệm của Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc 7. Lễ Đức Mẹ Mân Côi 8. Suy niệm của Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 9. Xin Vâng 10. Mẹ Mân Côi – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí 11. Lá sầu riêng – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền 12. Nhớ Lời Mẹ Dặn – Lm Jos Tạ ...

Read more

Chúa nhật XXV thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is. 55, 6-9; Pl. 1, 20c-24.27a; Mt. 20, 1-16a MỤC LỤC 1. Do con người hay do Thiên Chúa 2. Sự công bằng của Chúa 3. Chủ vườn nho. 4. Ganh tỵ, căn bệnh mãn tính của con người. 5. Chiến thắng lòng ghen tị – Lm. Ignatiô Trần Ngà 6. Tin vào tình yêu - Thiên Phúc 7. Vui với người vui 8. Ganh tỵ – Lm. Vũ Đình Tường 9. Ghen tương ...

Read more

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top