You Are Here: Home » TIN TỨC » Ban Giáo dục Kitô giáo GP. Vinh: Những thông tin liên quan đến kỳ thi vào ĐCV. Thánh Phanxicô Xaviê, khóa XVI, năm 2017

Ban Giáo dục Kitô giáo GP. Vinh: Những thông tin liên quan đến kỳ thi vào ĐCV. Thánh Phanxicô Xaviê, khóa XVI, năm 2017

Ban Giáo dục Kitô giáo Giáo phận Vinh:
Những thông tin liên quan đến
kỳ thi vào Đại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê, khóa XVI, năm 2017

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top