You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Ban Mục vụ Ơn gọi giáo phận Vinh: Thông báo nhận hồ sơ tham gia nhóm dự tu

Ban Mục vụ Ơn gọi giáo phận Vinh: Thông báo nhận hồ sơ tham gia nhóm dự tu

TBThông Báo
của Ban Mục vụ Ơn gọi giáo phận Vinh
về việc nhận hồ sơ tham gia nhóm dự tu.

Download:

– Thông báo

– Mẫu đơn

tb2

About The Author

Number of Entries : 703

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top