You Are Here: Home » THÁNH CA » Chay - Phục Sinh » Những Bài Nhạc Trong Phụng Vụ Các Chúa Nhật Phục Sinh A

Những Bài Nhạc Trong Phụng Vụ Các Chúa Nhật Phục Sinh A

Trang nhạc đang trong quá trình hình thành, xin quý vị hãy chờ đời, chúng tôi sẽ cập nhật kịp theo mùa Phụng Vụ để quý vị có thể tham khảo sử dụng trong thánh lễ.

MÙA VỌNG

MÀU CHAY

MÙA PHỤC SINH

CHÚA NHẬT II

Ca Nhập Lễ:

Đáp Ca:

Alleluia

Dâng Lễ

Hiệp Lễ

Kết Lễ

CHÚA NHẬT III

Ca nhập lễ:   Xin Ngai Ngu Lai_htpdd

Đáp ca:          xin bao toan con-tv15

Alleluia:       alleluia IIIps

Dâng lễ           con xin dang Chua

Hiệp Lễ          :DanConTungBuoc_nd

Kết Lễ :   Ở Lại Với Con

CHÚA NHẬT IV

Ca nhập Lễ      Chúa Chiên Lành

Đấp Ca             Chúa Chăn nuôi tôi_tv22-dch

Alleluia           alleluia IVps

Dâng Lễ          Tiên Dâng lên_pxc

Hiệp Lễ           Niềm Vui Bên Chúa

Kết Lễ             Tạ Ca-hn

CHÚA NHẬT V

Ca Nhập Lễ     trong nha chua

Đáp CA             CN5PS_TV32 Và Alleluia

Alleluia

Dâng Lễ            Dang_TramThienThu

Hiệp Lễ             Chua la duong

kết Lễ                Tin Theo Chua_pxt-kvtCHÚA NHẬT VI


CHÚA NHẬT VII


MÙA THƯỜNG NIÊN

CÁC NGÀY LỄ ĐẶC BIỆT

About The Author

Number of Entries : 507

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top