You Are Here: Home » TIN TỨC » Cáo Phó: Thân Phụ Của Thầy Phêrô Dương Xuân Hồng (Khóa XII) Qua Đời

Cáo Phó: Thân Phụ Của Thầy Phêrô Dương Xuân Hồng (Khóa XII) Qua Đời

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ
 được sống” (Ga 11, 25).

CÁO PHÓ

Trong niềm cậy trông vào lòng Chúa nhân từ,
Đại Chủng viện Vinh Thanh kính báo:

Ông Cố
PHANXICÔ XAVIÊ DƯƠNG XUÂN KẾ

Sinh ngày: 15/03/1946
Tại giáo xứ Lưu Mỹ, Giáo phận Vinh
(Xã Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An)

Là thân phụ của thầy:
Phêrô Dương Xuân Hồng
(Khóa XII, Đại Chủng viện Vinh Thanh)

Đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ 30, ngày 21 tháng 8 năm 2017
(Nhằm ngày 30 tháng 6 năm Đinh Dậu)
Hưởng thọ: 71 tuổi.

Lễ Viếng bắt đầu 08 giờ 00 ngày 22 tháng 8 năm 2017

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 07 giờ 30
thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017

(Nhằm ngày 02  tháng 7 năm Đinh Dậu)
Tại thánh đường giáo xứ Lưu Mỹ, Giáo phận Vinh 
(Xã Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An)

Xin vì Danh Chúa nhân từ
ban cho Ông cố Phanxicô Xaviê được nghỉ yên bên Chúa
cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

About The Author

Number of Entries : 703

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top