You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh » Chủng sinh các khóa » Khóa XI (2009-2016) (Page 2)
Chúa nhật II mùa Vọng, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật II mùa Vọng, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 40, 1-5.9-11; 2Pr 3, 8-14; Mc 1, 1-8 MỤC LỤC 1. Thời cứu độ. PAGEREF CN2MV-B_19 \h 3 2. Chúa đến ...

Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn Mạng Đại Chủng Viện Vinh Thanh

Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn Mạng Đại Chủng Viện Vinh Thanh

Khi tiết trời lập đông với những cơn gió đầu mùa phảng phất hơi lạnh dìu người ta vào Mùa Vọng, Gia đình Đại Chủng viện Vinh Thanh lại hân hoan đón mừng Lễ thánh Phanxicô Xaviê. Kh ...

Bài Ca Thánh Phanxicô Xaviê

Bài Ca Thánh Phanxicô Xaviê

Trong niềm vui mừng Lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng Đại Chủng viện Vinh Thanh và hoà trong tâm tình của ngày lễ Tri ân, quý thầy chủng sinh đã thực hiện video Bài Ca Thánh Phanxi ...

Thánh lễ tạ ơn của 4 tân chức khóa XI

Thánh lễ tạ ơn của 4 tân chức khóa XI

Sáng ngày 2/12/2017, tại nguyện đường Đại Chủng viện Vinh Thanh, bốn tân chức thuộc khóa 11 là các cha: Martino Nguyễn Văn Bé, Giuse Nguyễn Văn Dũng, Antôn Tô Quang Hùng, GB. Cao X ...

Đức Thánh Cha Phanxicô: An ủi mục vụ là mục tiêu của các quy tắc mới về hôn nhân

Đức Thánh Cha Phanxicô: An ủi mục vụ là mục tiêu của các quy tắc mới về hôn nhân

WHĐ (27.11.2017) – Hôm thứ Bảy 25-11-2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên khóa huấn luyện dành cho giáo sĩ và giáo dân do Toà Thượng thẩm Rota tổ chức. Trong  ...

ĐGH Phanxicô – Diễn Văn Trước Tổng Thống, Các Giới Chức và Ngoại Giao Đoàn Bangladesh

ĐGH Phanxicô – Diễn Văn Trước Tổng Thống, Các Giới Chức và Ngoại Giao Đoàn Bangladesh

1 December 2017 - 0 Thưa Ngài Tổng Thống Thưa Quý Quan Chức Nhà Nước và Dân Sự, Thưa Quý Hồng Y, Anh Em Giám Mục Của Tôi, Thưa Quý Thành Viên Ngoại Giao Đoàn, Thưa Quý Bà và Quý Ôn ...

8. GIUSE PHAN VĂN DANH Năm sinh: 02/9/1980 Giáo xứ: Vĩnh Hòa, giáo hạt Đông Tháp, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 1, Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016     ...

Read more

9. MIKAE HỒ TRUNG DŨNG  Năm sinh: 12/11/1980 Giáo xứ: Thanh Dạ, giáo hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 10, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016     ...

Read more

10. GIUSE NGUYỄN VĂN DŨNG Năm sinh: 25/12/1980 Giáo xứ: Hội Yên, giáo hạt Bảo Nham, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 13, Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: chưa Linh mục: chưa ...

Read more

11. MIKAE ĐẬU VĂN DŨNG Năm sinh: 26/3/1985 Giáo xứ: Nghi Sơn, giáo hạt Ba Làng, giáo phận Thanh Hóa Quê quán: Bắc Sơn, Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: chưa Linh mục: chưa       ...

Read more

12. PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ĐIỆP Năm sinh: 20/3/1981 Giáo xứ: Phong Ý, giáo hạt Sông Mã, giáo phậnThanh Hóa Quê quán: Tổ 1, Thị Trấn Cẩm Thủy, Thanh Hóa Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: chưa Linh mục: chưa     ...

Read more

13. ANTÔN NGUYỄN VĂN ĐỊNH Năm sinh: 12/2/1982 Giáo xứ: Xuân Mỹ, giáo hạt Nhân Hòa, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 4, Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016       ...

Read more

14. ANTÔN NGUYỄN VĂN ÐOÀN Năm sinh: 5/6/1979 Giáo xứ: Tân Lộc, giáo hạt Cửa Lò, giáo phận Vinh Quê quán: Khối 3, Nghi Tân, Tx. Cửa Lò, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016     ...

Read more

15. GIUSE NGUYỄN  VĂN ĐOÀN Năm sinh: 23/4/1984 Giáo xứ: Thượng Chiểu, giáo hạt  Ba Làng, giáo phận Thanh Hóa Quê quán: Thôn 7, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: chưa Linh mục: chưa   ...

Read more

16. PHÊRÔ NGUYỄN NGỌC ĐÔNG Năm sinh: 12/6/1979 Giáo xứ: Liên Hòa, giáo hạt Hướng phương, giáo phận Vinh Quê quán: Tiên Xuân, Quảng Tiên, Quảng Trạch, Quảng Bình Vào chủng viện: 10-9-2009 Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016       ...

Read more

17. J.B. ĐỖ HUY ĐÔNG Năm sinh: 2/5/1987 Giáo xứ: Hữu Lễ, giáo hạt Sông Chu, giáo phận Thanh Hóa Quê quán: Thôn Hữu Lễ 2,Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: chưa Linh mục: chưa     ...

Read more

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top