You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh » Chủng sinh các khóa » Khóa XI (2009-2016) (Page 2)
Chúa nhật II mùa Chay, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật II mùa Chay, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 MỤC LỤC 1. Abraham.. PAGEREF CN2CHAY-B_3947 \h 4 2. ...

Chúa nhật VI thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật VI thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31 – 11,1; Mc 1,40-45 MỤC LỤC 1. Vị lương y. PAGEREF CN6TN-B_09 \h 1 2. P ...

Đức Thánh Cha Phanxicô lên án nạn cho vay ăn lời cắt cổ

Đức Thánh Cha Phanxicô lên án nạn cho vay ăn lời cắt cổ

Sáng thứ Bẩy 3 tháng 2, phát biểu với các thành viên của Hiệp Hội Toàn Quốc Chống Cho Vay Ăn Lời Cắt Cổ Italia, Đức Thánh Cha đã lên án việc khai thác tài chính và kêu gọi một nền ...

Đức Thánh Cha chủ sự Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 22

Đức Thánh Cha chủ sự Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 22

VATICAN. Chiều 2-2-2018, Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh và cũng là Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 22, ĐTC đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế ...

Chúa nhật V thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật V thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 MỤC LỤC 1. Ma quỷ. PAGEREF CN5TN-B_388 \h 1 2. Xoa dịu ...

12 giải pháp cho 12 tháng tới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

12 giải pháp cho 12 tháng tới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Chỉ dẫn quan trọng cho năm 2018 Xây những nhịp cầu chứ không phải những bức tường Đau khổ khiến bạn chuyển đổi và sau là hãy làm cái gì đó Đừng sợ xấu hổ với chính bạn và hãy nhận ...

Đức Thánh Cha nói: Nhiệm vụ của Bộ Giáo Lý Đức Tin là có một “khuôn mặt nổi bật về mục vụ”

Đức Thánh Cha nói: Nhiệm vụ của Bộ Giáo Lý Đức Tin là có một “khuôn mặt nổi bật về mục vụ”

Hôm thứ Sáu 26 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có cuộc gặp gỡ với những tham dự viên phiên họp khoáng đại của Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngài cảm ơn các thành viên của Bộ vì sự “ph ...

8. GIUSE PHAN VĂN DANH Năm sinh: 02/9/1980 Giáo xứ: Vĩnh Hòa, giáo hạt Đông Tháp, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 1, Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016     ...

Read more

9. MIKAE HỒ TRUNG DŨNG  Năm sinh: 12/11/1980 Giáo xứ: Thanh Dạ, giáo hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 10, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016     ...

Read more

10. GIUSE NGUYỄN VĂN DŨNG Năm sinh: 25/12/1980 Giáo xứ: Hội Yên, giáo hạt Bảo Nham, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 13, Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: chưa Linh mục: chưa ...

Read more

11. MIKAE ĐẬU VĂN DŨNG Năm sinh: 26/3/1985 Giáo xứ: Nghi Sơn, giáo hạt Ba Làng, giáo phận Thanh Hóa Quê quán: Bắc Sơn, Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: chưa Linh mục: chưa       ...

Read more

12. PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ĐIỆP Năm sinh: 20/3/1981 Giáo xứ: Phong Ý, giáo hạt Sông Mã, giáo phậnThanh Hóa Quê quán: Tổ 1, Thị Trấn Cẩm Thủy, Thanh Hóa Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: chưa Linh mục: chưa     ...

Read more

13. ANTÔN NGUYỄN VĂN ĐỊNH Năm sinh: 12/2/1982 Giáo xứ: Xuân Mỹ, giáo hạt Nhân Hòa, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 4, Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016       ...

Read more

14. ANTÔN NGUYỄN VĂN ÐOÀN Năm sinh: 5/6/1979 Giáo xứ: Tân Lộc, giáo hạt Cửa Lò, giáo phận Vinh Quê quán: Khối 3, Nghi Tân, Tx. Cửa Lò, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016     ...

Read more

15. GIUSE NGUYỄN  VĂN ĐOÀN Năm sinh: 23/4/1984 Giáo xứ: Thượng Chiểu, giáo hạt  Ba Làng, giáo phận Thanh Hóa Quê quán: Thôn 7, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: chưa Linh mục: chưa   ...

Read more

16. PHÊRÔ NGUYỄN NGỌC ĐÔNG Năm sinh: 12/6/1979 Giáo xứ: Liên Hòa, giáo hạt Hướng phương, giáo phận Vinh Quê quán: Tiên Xuân, Quảng Tiên, Quảng Trạch, Quảng Bình Vào chủng viện: 10-9-2009 Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016       ...

Read more

17. J.B. ĐỖ HUY ĐÔNG Năm sinh: 2/5/1987 Giáo xứ: Hữu Lễ, giáo hạt Sông Chu, giáo phận Thanh Hóa Quê quán: Thôn Hữu Lễ 2,Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: chưa Linh mục: chưa     ...

Read more

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top