You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh » Chủng sinh các khóa » Khóa XI (2009-2016) (Page 4)
Chúa nhật II mùa Chay, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật II mùa Chay, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 MỤC LỤC 1. Abraham.. PAGEREF CN2CHAY-B_3947 \h 4 2. ...

Chúa nhật VI thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật VI thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31 – 11,1; Mc 1,40-45 MỤC LỤC 1. Vị lương y. PAGEREF CN6TN-B_09 \h 1 2. P ...

Đức Thánh Cha Phanxicô lên án nạn cho vay ăn lời cắt cổ

Đức Thánh Cha Phanxicô lên án nạn cho vay ăn lời cắt cổ

Sáng thứ Bẩy 3 tháng 2, phát biểu với các thành viên của Hiệp Hội Toàn Quốc Chống Cho Vay Ăn Lời Cắt Cổ Italia, Đức Thánh Cha đã lên án việc khai thác tài chính và kêu gọi một nền ...

Đức Thánh Cha chủ sự Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 22

Đức Thánh Cha chủ sự Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 22

VATICAN. Chiều 2-2-2018, Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh và cũng là Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 22, ĐTC đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế ...

Chúa nhật V thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật V thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 MỤC LỤC 1. Ma quỷ. PAGEREF CN5TN-B_388 \h 1 2. Xoa dịu ...

12 giải pháp cho 12 tháng tới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

12 giải pháp cho 12 tháng tới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Chỉ dẫn quan trọng cho năm 2018 Xây những nhịp cầu chứ không phải những bức tường Đau khổ khiến bạn chuyển đổi và sau là hãy làm cái gì đó Đừng sợ xấu hổ với chính bạn và hãy nhận ...

Đức Thánh Cha nói: Nhiệm vụ của Bộ Giáo Lý Đức Tin là có một “khuôn mặt nổi bật về mục vụ”

Đức Thánh Cha nói: Nhiệm vụ của Bộ Giáo Lý Đức Tin là có một “khuôn mặt nổi bật về mục vụ”

Hôm thứ Sáu 26 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có cuộc gặp gỡ với những tham dự viên phiên họp khoáng đại của Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngài cảm ơn các thành viên của Bộ vì sự “ph ...

28. G.B ÐOÀN KHẮC HUY Năm sinh: 20/11/1981 Giáo xứ: Thuận Nghĩa, giáo hạt Thuận  Nghĩa, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 8,Quỳnh Hồng, QuỳnhLưu, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Du học tại Áo: từ năm 2012 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách: 07/12/2013 (Tại Áo) Giúp lễ: chưa Mãn khóa: chưa Phó tế: chưa Linh mục: chưa ...

Read more

29. GIOAN ÐINH VĂN HUY Năm sinh: 15/6/1980 Giáo xứ: Mô Vĩnh, giáo hạt Vạn Lộc, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 6, Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016 ...

Read more

30. GIUSE TRẦN VĂN HỌC Năm sinh: 11/2/1973 Giáo xứ: Tràng Đình, giáo hạt Can Lộc, giáo phận Vinh Quê quán: Đội 2, Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016 ...

Read more

31. G.B NGUYỄN DUY HƯỚNG Năm sinh: 12/11/1981 Giáo xứ: Xã Đoài, giáo hạt Xã Đoài, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 9, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016 ...

Read more

32. PHÊRÔ NGUYỄN ÐỨC KIÊN Năm sinh: 27/4/1981 Giáo xứ: Hội Yên, giáo hạt Bảo Nham , giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 24, Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016 ...

Read more

33. ANTÔN NGUYỄN TRUNG KIÊN Năm sinh: 20/6/1981 Giáo xứ: Vĩnh Hòa, giáo hạt Đồng Tháp, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 9, Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa Mãn khóa: chưa Phó tế: chưa Linh mục: chưa ...

Read more

34. GIUSE NGUYỄN ÐÌNH KÍNH Năm sinh: 14/4/1981 Giáo xứ: Thanh Dạ, giáo hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 10, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016 ...

Read more

35. G.B NGUYỄN ÐÌNH LĨNH Năm sinh: 28/8/1977 Giáo xứ: Bảo Nham, giáo hạt Bảo Nham,giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 11- Bảo Thành, yên thành, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016 ...

Read more

36. G.B NGUYỄN VĂN LỰC Năm sinh: 19/6/1974 Giáo xứ: Ba Làng, giáo hạt Ba Làng, giáo phận Thanh Hóa Quê quán: Thượng Hải, Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: chưa Linh mục: chưa ...

Read more

37. ANTÔN VŨ ÐÌNH MINH Năm sinh: 16/8/1983 Giáo xứ: Xuân Mỹ, giáo hạt Nhân Hòa, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 3, Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa Mãn khóa: chưa Phó tế: chưa Linh mục: chưa ...

Read more

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top