You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Chủng sinh » Chủng sinh các khóa » Khóa XI (2009-2016) (Page 4)
Chúa nhật II mùa Vọng, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật II mùa Vọng, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 40, 1-5.9-11; 2Pr 3, 8-14; Mc 1, 1-8 MỤC LỤC 1. Thời cứu độ. PAGEREF CN2MV-B_19 \h 3 2. Chúa đến ...

Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn Mạng Đại Chủng Viện Vinh Thanh

Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn Mạng Đại Chủng Viện Vinh Thanh

Khi tiết trời lập đông với những cơn gió đầu mùa phảng phất hơi lạnh dìu người ta vào Mùa Vọng, Gia đình Đại Chủng viện Vinh Thanh lại hân hoan đón mừng Lễ thánh Phanxicô Xaviê. Kh ...

Bài Ca Thánh Phanxicô Xaviê

Bài Ca Thánh Phanxicô Xaviê

Trong niềm vui mừng Lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng Đại Chủng viện Vinh Thanh và hoà trong tâm tình của ngày lễ Tri ân, quý thầy chủng sinh đã thực hiện video Bài Ca Thánh Phanxi ...

Thánh lễ tạ ơn của 4 tân chức khóa XI

Thánh lễ tạ ơn của 4 tân chức khóa XI

Sáng ngày 2/12/2017, tại nguyện đường Đại Chủng viện Vinh Thanh, bốn tân chức thuộc khóa 11 là các cha: Martino Nguyễn Văn Bé, Giuse Nguyễn Văn Dũng, Antôn Tô Quang Hùng, GB. Cao X ...

Đức Thánh Cha Phanxicô: An ủi mục vụ là mục tiêu của các quy tắc mới về hôn nhân

Đức Thánh Cha Phanxicô: An ủi mục vụ là mục tiêu của các quy tắc mới về hôn nhân

WHĐ (27.11.2017) – Hôm thứ Bảy 25-11-2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên khóa huấn luyện dành cho giáo sĩ và giáo dân do Toà Thượng thẩm Rota tổ chức. Trong  ...

ĐGH Phanxicô – Diễn Văn Trước Tổng Thống, Các Giới Chức và Ngoại Giao Đoàn Bangladesh

ĐGH Phanxicô – Diễn Văn Trước Tổng Thống, Các Giới Chức và Ngoại Giao Đoàn Bangladesh

1 December 2017 - 0 Thưa Ngài Tổng Thống Thưa Quý Quan Chức Nhà Nước và Dân Sự, Thưa Quý Hồng Y, Anh Em Giám Mục Của Tôi, Thưa Quý Thành Viên Ngoại Giao Đoàn, Thưa Quý Bà và Quý Ôn ...

28. G.B ÐOÀN KHẮC HUY Năm sinh: 20/11/1981 Giáo xứ: Thuận Nghĩa, giáo hạt Thuận  Nghĩa, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 8,Quỳnh Hồng, QuỳnhLưu, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Du học tại Áo: từ năm 2012 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách: 07/12/2013 (Tại Áo) Giúp lễ: chưa Mãn khóa: chưa Phó tế: chưa Linh mục: chưa ...

Read more

29. GIOAN ÐINH VĂN HUY Năm sinh: 15/6/1980 Giáo xứ: Mô Vĩnh, giáo hạt Vạn Lộc, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 6, Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016 ...

Read more

30. GIUSE TRẦN VĂN HỌC Năm sinh: 11/2/1973 Giáo xứ: Tràng Đình, giáo hạt Can Lộc, giáo phận Vinh Quê quán: Đội 2, Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016 ...

Read more

31. G.B NGUYỄN DUY HƯỚNG Năm sinh: 12/11/1981 Giáo xứ: Xã Đoài, giáo hạt Xã Đoài, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 9, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016 ...

Read more

32. PHÊRÔ NGUYỄN ÐỨC KIÊN Năm sinh: 27/4/1981 Giáo xứ: Hội Yên, giáo hạt Bảo Nham , giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 24, Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016 ...

Read more

33. ANTÔN NGUYỄN TRUNG KIÊN Năm sinh: 20/6/1981 Giáo xứ: Vĩnh Hòa, giáo hạt Đồng Tháp, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 9, Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa Mãn khóa: chưa Phó tế: chưa Linh mục: chưa ...

Read more

34. GIUSE NGUYỄN ÐÌNH KÍNH Năm sinh: 14/4/1981 Giáo xứ: Thanh Dạ, giáo hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 10, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016 ...

Read more

35. G.B NGUYỄN ÐÌNH LĨNH Năm sinh: 28/8/1977 Giáo xứ: Bảo Nham, giáo hạt Bảo Nham,giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 11- Bảo Thành, yên thành, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: 08/6/2016 Linh mục: 14/11/2016 ...

Read more

36. G.B NGUYỄN VĂN LỰC Năm sinh: 19/6/1974 Giáo xứ: Ba Làng, giáo hạt Ba Làng, giáo phận Thanh Hóa Quê quán: Thượng Hải, Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: 09/3/2013 Mãn khóa: 29/5/2016 Phó tế: chưa Linh mục: chưa ...

Read more

37. ANTÔN VŨ ÐÌNH MINH Năm sinh: 16/8/1983 Giáo xứ: Xuân Mỹ, giáo hạt Nhân Hòa, giáo phận Vinh Quê quán: Xóm 3, Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An Vào chủng viện: 10/9/2009 Lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách & giúp lễ: chưa Mãn khóa: chưa Phó tế: chưa Linh mục: chưa ...

Read more

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top