You Are Here: Home » SUY NIỆM » Lời Chúa theo ngày (Page 6)
Chúa nhật II mùa Chay, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật II mùa Chay, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 MỤC LỤC 1. Abraham.. PAGEREF CN2CHAY-B_3947 \h 4 2. ...

Chúa nhật VI thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật VI thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31 – 11,1; Mc 1,40-45 MỤC LỤC 1. Vị lương y. PAGEREF CN6TN-B_09 \h 1 2. P ...

Đức Thánh Cha Phanxicô lên án nạn cho vay ăn lời cắt cổ

Đức Thánh Cha Phanxicô lên án nạn cho vay ăn lời cắt cổ

Sáng thứ Bẩy 3 tháng 2, phát biểu với các thành viên của Hiệp Hội Toàn Quốc Chống Cho Vay Ăn Lời Cắt Cổ Italia, Đức Thánh Cha đã lên án việc khai thác tài chính và kêu gọi một nền ...

Đức Thánh Cha chủ sự Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 22

Đức Thánh Cha chủ sự Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 22

VATICAN. Chiều 2-2-2018, Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh và cũng là Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 22, ĐTC đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế ...

Chúa nhật V thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật V thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 MỤC LỤC 1. Ma quỷ. PAGEREF CN5TN-B_388 \h 1 2. Xoa dịu ...

12 giải pháp cho 12 tháng tới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

12 giải pháp cho 12 tháng tới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Chỉ dẫn quan trọng cho năm 2018 Xây những nhịp cầu chứ không phải những bức tường Đau khổ khiến bạn chuyển đổi và sau là hãy làm cái gì đó Đừng sợ xấu hổ với chính bạn và hãy nhận ...

Đức Thánh Cha nói: Nhiệm vụ của Bộ Giáo Lý Đức Tin là có một “khuôn mặt nổi bật về mục vụ”

Đức Thánh Cha nói: Nhiệm vụ của Bộ Giáo Lý Đức Tin là có một “khuôn mặt nổi bật về mục vụ”

Hôm thứ Sáu 26 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có cuộc gặp gỡ với những tham dự viên phiên họp khoáng đại của Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngài cảm ơn các thành viên của Bộ vì sự “ph ...

Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – năm A

Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, NĂM A Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17 MỤC LỤC 1. Dấu Thánh Giá. PAGEREF PhepRuaA-81 \h 3 2. Chọn lựa. PAGEREF PhepRuaA-82 \h 5 3. Con yêu dấu. PAGEREF PhepRuaA-83 \h 7 4. Dòng sông Chúa dẫn tôi về. PAGEREF PhepRuaA-84 \h 10 5. Người Con yêu dấu. PAGEREF PhepRuaA-85 \h 13 6. Chúa Giêsu chịu phép rửa. PAGEREF PhepRuaA-86 \h 18 ...

Read more

Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa Lễ Hiển Linh – năm A

Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa LỄ HIỂN LINH – NĂM A Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 MỤC LỤC  1. Ra đi PAGEREF HienLinh-42 \h 2 2. Ngôi sao dừng lại PAGEREF HienLinh-43 \h 5 3. Thiên Chúa tỏ mình. PAGEREF HienLinh-44 \h 8 4. Ánh sao đạo đức - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt PAGEREF HienLinh-45 \h 10 5. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt PAGEREF HienLinh-46 \h 13 6. Con đường đức tin. PAGEREF H ...

Read more

Suy niệm Lời Chúa 05 phút mỗi ngày, tháng 01-2014

Suy Niệm LỜI CHÚA 05 phút mỗi ngày Tháng 01-2014 MỤC LỤC THỨ NGÀY Hai 06 13 20 27 Ba 07 14 21 28 Tư 01 08 15 22 29 Năm 02 09 16 23 30 Sáu 03 10 17 24 31 Bảy 04 11 18 25 Chúa Nhật 05 12 19 26     01/01/14 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa Lc 2,16-21 NHỮNG NGƯỜI CHĂN CHIÊN “Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này.” (Lc 2,17-18) Suy niệm: Cả trình thu ...

Read more

Các bài suy niệm Tin Mừng Lễ Giáng Sinh – 2013

Các bài suy niệm Tin Mừng LỄ GIÁNG SINH- 2013 Lễ Đêm : Is 9:1-6; Tt 2:11-14; Lc 2:1-14 Lễ Rạng Đông : Is 62:11-12; Tt 3:4-7; Lc 2:15-20 Lễ Ban Ngày : Is 52:7-10; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18 hay Ga 1:1-5,9-14 MỤC LỤC I. LỄ ĐÊM (Lc 2, 1-14). PAGEREF Le Dem \h 2 1. GLCN/37- GIÁNG SINH.. PAGEREF LeDem-1 \h 2 2. ASTM/24- HÓA THÀNH.. PAGEREF LeDem-2 \h 3 3. PV/63- QUAN HỆ.. PAGEREF _LeDem-3 \h 5 4. PV/66- NOEL - BÌNH AN. ...

Read more

Sống đức tin là làm chứng (lễ các chánh tử đạo Việt Nam 2013)

Hôm nay, chúng ta hân hoan, tự hào và hãnh diện khi mừng kính trọng thể lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Với con số 118 đấng đã được Giáo Hội tuyên phong và tôn kính, đây là con số đông đảo nơi sổ bộ các thánh trong Giáo Hội hoàn vũ. Tuy nhiên, còn hàng trăm ngàn đấng chưa được tuyên phong, nhưng các ngài đều mang một mẫu số chung, đó là chết vì Chúa để làm chứng cho đạo của Chúa là đạo thật. Như vậy, mỗi khi ...

Read more

Tôi phải nên thánh

Khi tôi còn ở quê, lúc đó là một chú giúp lễ trong nhà thờ. Vào một buổi chiều, tôi đang ngồi chuẩn bị cho chương trình rước kiệu các thánh tử đạo Việt Nam. Có một ông trùm ở giáo xứ bên cạnh, là người đã quen biết tôi trước đó đến để gặp cha xứ. Trong lúc chờ đợi cha xứ đi kẻ liệt về, ông trùm kể cho tôi nghe chuyện giáo dân của làng ông bị bách hại trong thời kỳ cấm đạo, ông nói: lúc đó, quân lính bao vây ...

Read more

Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa chúa nhật XXX thường niên, năm C

Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM C Lời Chúa: Hc 35,15b-17.20-22a; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 ************************* Tin Mừng Lc 18: 9-14 Bấy giờ, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đ ...

Read more

Các bài suy niêm và chú giải Lời Chúa chúa nhật XXIX thường niên, năm C – Chúa nhật Truyền giáo

Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM C Lời Chúa: Xh 17, 8-13; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18, 1-8 CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO Lời Chúa: Is. 2, 1-5; 1Tm. 2,1-8; Mt. 28,16-20 ********************* MỤC LỤC CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN.. PAGEREF CN29C \h 3 1. Cầu nguyện. PAGEREF CN29C-Truyengiao56 \h 3 2. Cầu nguyện. PAGEREF CN29C-Truyengiao57 \h 5 3. Cầu nguyện – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt. PAGER ...

Read more

Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa chúa nhật XXVIII thường niên – C

Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM C Lời Chúa: 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 ***************** Tin Mừng Lc 17: 11-19            Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương ...

Read more

Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa chúa nhật XXVII thường niên – C và Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN, NĂM C Lời Chúa: Kb 1, 2-3; 2, 2-4; 2Tm 1, 6-9.13-14; Lc 17, 5-10 LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Lời Chúa: Cv. 1,12-14; Gl. 4,4-7; Lc 1,26-38 *********************** MỤC LỤC CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.. PAGEREF CN27368425587 \h 3 1. Đầy tớ vô dụng. PAGEREF CN27368425588 \h 3 2. Đức tin. PAGEREF CN27368425589 \h 5 3. Làm điều phải làm.. PAGEREF CN27368425 ...

Read more

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top